KNX Gateway, Brickbox hardware
Varenr.
A02055
kr 6 242,81 Eks. MVA
Upgrade Gateway, audio video
Varenr.
A02056
kr 3 121,41 Eks. MVA
Upgrade Gateway, Sonos
Varenr.
A02057
kr 1 040,47 Eks. MVA
Upgrade Gateway, security
Varenr.
A02058
kr 3 121,41 Eks. MVA
Upgrade Gateway, Modbus/Lutron
Varenr.
A02059
kr 4 161,88 Eks. MVA
Upgrade Gateway, report/check
Varenr.
A02060
kr 3 121,41 Eks. MVA
Upgrade Gateway, Philips Hue
Varenr.
A02062
kr 1 040,47 Eks. MVA