Havnespeilet

Havnespeilet

 

Fakta

Lokasjon: Stavanger, Norge.
Leveranse: 2015/2016

 

Produktleveranse:

  • KNX MultiController
  • Sense